U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Lijst ouderbijdragen schooljaar 2018-2019

Scherpe maximumfactuur: (De volgende bedragen zijn aangepast aan de gezondheidsindex van maart 2017)

Dit zijn de maximumbedragen. In realiteit kan het bedrag lager en in elk leerjaar verschillend zijn.

kleuterschool max. €45/ kleuterklas

doedeldidoepas: toneel,uitstap, bewegingsdag €10

leeruitstappen en vervoer activiteiten max. €35


lagere school max. €85/ leerjaar

herculespas:film, toneel,workshop,uitstap,schaatsen,sportinitiatie en sportdag €20

leeruitstappen en vervoer activiteiten max. €65

 

Minder scherpe maximumfactuur: (De volgende bedragen zijn aangepast aan de gezondheidsindex van maart 2017)

Kleuterschool: €0

L1 - L6 : € 435 max., verdeeld over volgende GWP’s:

 


L2 L4 L5 L6
minder scherpe max.factuur €100 (L2) €80 (L4) €85 (L5) €90 (L6)
bijdrage Sgr6 aan GWP
€55 €90 €95

Dienstverlening: (Het gebruik van deze diensten is niet verplicht!)

 

Middag :

De betaling gebeurt bij aanvang van het schooljaar door het betalen van een forfaitair bedrag voor het aantal beurten per week (1-2-3-4 dagen per week) voor een volledig schooljaar.

1 dag/week: €20

2 dagen/week: €40

3 dagen /week: €60

4 dagen /week: €80

Voor een éénmalige of uitzonderlijke middagopvang betaalt de leerling €1.

Indien u 2 of meerdere kinderen heeft op onze school, hanteren wij een sociaal tarief. U ontvangt per familie een overzicht van de te betalen kosten bij het begin van het schooljaar.

Tevens kan u op het secretariaat steeds terecht voor een plan van gespreide betaling.

Organisatie betalingen

Wij voorzien tijdens het schooljaar 3 momenten waarop je een betalingsoverzicht krijgt van de ingeplande kosten per leerjaar en per periode.

 

Betaling 1 Begin september

jaaronkosten: middag en aankoop doedeldidoepas en/of herculespas
Betaling 2 begin januari

geplande leeruitstappen en vervoer activiteiten: max. €35 /lagere school

max. €20/kleuters

Betaling 3 begin maart

geplande leeruitstappen en vervoer activiteiten: max. €30 /lagere school
max. €15/kleuters