U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Toelatingsvoorwaarden lager

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op : http://www.ond.vlaanderen.be