U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Kom eens langs ! U bent elke schooldag welkom.

Gedurende het schooljaar kan u tijdens de schooluren uw kind inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klas bezoeken met uw kleuter. Eventueel kan het ook na de schooluren, maar enkel na telefonische afspraak op het nummer 03 888 20 18.
Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart van uw kind en uw identiteitskaart bij zich heeft.
Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

de eerste schooldag na de zomervakantie
de dag na de herfstvakantie
de dag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de dag na de krokusvakantie
de dag na de paasvakantie
de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.
Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.
Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt u te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 27/08/2016 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2014    
  2013    
  2012    
  2011    
Leerjaar L1    
  L2    
  L3    
  L4    
  L5    
  L6